Skip to main content
Iskanje

Naš moto

Verjamemo, da je naša prva odgovornost za zdravnike, medicinske sestre in bolnike, za matere in očete ter za vse druge, ki uporabljajo naše izdelke in storitve. Pri izpolnjevanju njihovih potreb mora biti vse, kar počnemo, kakovostno. Nenehno si moramo prizadevati za zmanjšanje naših stroškov, da bi ohranili razumne cene. Naročila strank morajo biti takoj in natančno servisirana. Naši dobavitelji in distributerji morajo imeti možnost, da ustvarijo pravičen dobiček.

Odgovorni smo za naše zaposlene, moške in ženske, ki delajo z nami po vsem svetu. Vsakogar je treba obravnavati kot posameznika. Spoštovati moramo njihovo dostojanstvo in priznati njihovo vrednost. Na svojih delovnih mestih morajo imeti občutek varnosti. Plačilo mora biti pošteno in primerno, delovne razmere pa morajo biti čiste, urejene in varne. Prepoznati moramo načine, kako pomagati našim zaposlenim pri izpolnjevanju njihovih družinskih obveznosti. Zaposleni morajo imeti možnost, da podajajo predloge in pritožbe. Vsi ustrezno usposobljeni morajo imeti enake možnosti za zaposlitev, razvoj in napredovanje. Zagotoviti moramo ustrezno vodstvo, ki bo ravnalo pravično in etično.

Odgovorni smo za skupnosti, v katerih živimo in delamo, pa tudi za svetovno skupnost. Moramo biti dobri državljani – podpreti dobra dela in dobrodelne organizacije ter prevzeti naš pravičen delež davkov. Spodbujati moramo izboljšave na področju civilno-družbenega življenja, zdravja in izobraževanja. Premoženje, za katerega smo privilegirani, da ga lahko uporabljamo, moramo ohranjati v dobrem stanju in hkrati zaščititi okolje in naravne vire.

Naša končna odgovornost je našim delničarjem. Družba mora ustvarjati dober dobiček. Preizkušati moramo nove ideje. Še naprej moramo izvajati raziskave, oblikovati inovativne programe in plačevati za storjene napake. Nabavljati moramo novo opremo, zagotavljati nove zmogljivosti in ponujati vedno nove izdelke. Treba je ustvariti rezerve, ki nas bodo popeljale skozi neugodne čase. Kadar poslujemo v skladu s temi načeli, bi morali naši delničarji dosegati ustrezne dobičke.